Thép tấm SKD11 Nhật

Thép tấm SKD11 Nhật sản xuất theo tiêu chuẩn JIS. Với độ chống mài mòn cao, thép tấm SKD11 Nhật hoàn toàn phù hợp làm khuôn dập nguội, ... Click!

Hiển thị 1 16 / 77 kết quả

Sắp xếp:

Thép tấm SKD11 (40-57-60)

132000

Thép tấm SKD11 sản xuất theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản. Thép SKD11 có độ chống mài mòn cao, độ thấm tôi tuyệt vời nên hoàn toàn phù hợp làm khuôn dập nguội, ...

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 40 mm;

 - Rộng: 57 mm;

 - Dài: 60 mm.

Thép tấm SKD11 (38-38-305)

423000

Thép tấm SKD11 sản xuất theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản. Thép SKD11 có độ chống mài mòn cao, độ thấm tôi tuyệt vời nên hoàn toàn phù hợp làm khuôn dập nguội, ...

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 38 mm;

 - Rộng: 38 mm;

 - Dài: 305 mm.

Thép tấm SKD11 (20-32-140)

87000

Thép tấm SKD11 sản xuất theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản. Thép SKD11 có độ chống mài mòn cao, độ thấm tôi tuyệt vời nên hoàn toàn phù hợp làm khuôn dập nguội, ...

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 20 mm;

 - Rộng: 32 mm;

 - Dài: 140 mm.

Thép tấm SKD11 (30-40-215)

250000

Thép tấm SKD11 sản xuất theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản. Thép SKD11 có độ chống mài mòn cao, độ thấm tôi tuyệt vời nên hoàn toàn phù hợp làm khuôn dập nguội, ...

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 30 mm;

 - Rộng: 40 mm;

 - Dài: 215 mm.

Thép tấm SKD11 (25-45-125)

135000

Thép tấm SKD11 sản xuất theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản. Thép SKD11 có độ chống mài mòn cao, độ thấm tôi tuyệt vời nên hoàn toàn phù hợp làm khuôn dập nguội, ...

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 25 mm;

 - Rộng: 45 mm;

 - Dài: 125 mm.

Thép tấm SKD11 (35-90-119)

360000

Thép tấm SKD11 sản xuất theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản. Thép SKD11 có độ chống mài mòn cao, độ thấm tôi tuyệt vời nên hoàn toàn phù hợp làm khuôn dập nguội, ...

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 35 mm;

 - Rộng: 90 mm;

 - Dài: 119 mm.

Thép tấm SKD11 (40-47-47)

85000

Thép tấm SKD11 sản xuất theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản. Thép SKD11 có độ chống mài mòn cao, độ thấm tôi tuyệt vời nên hoàn toàn phù hợp làm khuôn dập nguội, ...

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 40 mm;

 - Rộng: 47 mm;

 - Dài: 47 mm.

Thép tấm SKD11 (25-40-50)

48000

Thép tấm SKD11 sản xuất theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản. Thép SKD11 có độ chống mài mòn cao, độ thấm tôi tuyệt vời nên hoàn toàn phù hợp làm khuôn dập nguội, ...

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 25 mm;

 - Rộng: 40 mm;

 - Dài: 50 mm.

Thép tấm SKD11 (30-45-112)

146000

Thép tấm SKD11 sản xuất theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản. Thép SKD11 có độ chống mài mòn cao, độ thấm tôi tuyệt vời nên hoàn toàn phù hợp làm khuôn dập nguội, ...

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 30 mm;

 - Rộng: 45 mm;

 - Dài: 112 mm.

Thép tấm SKD11 (22-35-70)

52000

Thép tấm SKD11 sản xuất theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản. Thép SKD11 có độ chống mài mòn cao, độ thấm tôi tuyệt vời nên hoàn toàn phù hợp làm khuôn dập nguội, ...

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 22 mm;

 - Rộng: 35 mm;

 - Dài: 70 mm.

Thép tấm SKD11 (40-65-70)

175000

Thép tấm SKD11 sản xuất theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản. Thép SKD11 có độ chống mài mòn cao, độ thấm tôi tuyệt vời nên hoàn toàn phù hợp làm khuôn dập nguội, ...

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 40 mm;

 - Rộng: 65 mm;

 - Dài: 70 mm.

Thép tấm SKD11 (46-55-70)

171000

Thép tấm SKD11 sản xuất theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản. Thép SKD11 có độ chống mài mòn cao, độ thấm tôi tuyệt vời nên hoàn toàn phù hợp làm khuôn dập nguội, ...

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 46 mm;

 - Rộng: 55 mm;

 - Dài: 70 mm.

Thép tấm SKD11 (25-55-115)

152000

Thép tấm SKD11 sản xuất theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản. Thép SKD11 có độ chống mài mòn cao, độ thấm tôi tuyệt vời nên hoàn toàn phù hợp làm khuôn dập nguội, ...

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 25 mm;

 - Rộng: 55 mm;

 - Dài: 115 mm.

Thép tấm SKD11 (15-42-100)

61000

Thép tấm SKD11 sản xuất theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản. Thép SKD11 có độ chống mài mòn cao, độ thấm tôi tuyệt vời nên hoàn toàn phù hợp làm khuôn dập nguội, ...

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 15 mm;

 - Rộng: 42 mm;

 - Dài: 100 mm.

Thép tấm SKD11 (46-48-112)

240000

Thép tấm SKD11 sản xuất theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản. Thép SKD11 có độ chống mài mòn cao, độ thấm tôi tuyệt vời nên hoàn toàn phù hợp làm khuôn dập nguội, ...

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 46 mm;

 - Rộng: 48 mm;

 - Dài: 112 mm.

Thép tấm SKD11 (42-70-70)

198000

Thép tấm SKD11 sản xuất theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản. Thép SKD11 có độ chống mài mòn cao, độ thấm tôi tuyệt vời nên hoàn toàn phù hợp làm khuôn dập nguội, ...

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 42 mm;

 - Rộng: 70 mm;

 - Dài: 70 mm.