Thép tấm DC11 Nhật

Thép tấm DC11 Nhật do hãng DaiDo sản xuất theo tiêu chuẩn JIS. Thép tấm DC11 Nhật có độ chống mài mòn cao. Thép tấm DC11 Nhật hoàn toàn phù hợp làm khuôn dập nguội, ...

Hiển thị 1 13 / 13 kết quả

Sắp xếp:

Thép tấm DC11 (17-35-115)

74000

Thép tấm DC11 là mác thép Nhật của nhà sản xuất DaiDo. Mác thép này có tính chất tương đương thép SKD11 thường được sử dụng trong khuôn dập nguội, trục cán, dao chấn tôn, dao xả băng, chi tiết chịu mài mòn, ... 

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 17 mm;

 - Rộng: 35 mm;

 - Dài: 115 mm.

Thép tấm DC11 (20-45-165)

161000

Thép tấm DC11 là mác thép Nhật của nhà sản xuất DaiDo. Mác thép này có tính chất tương đương thép SKD11 thường được sử dụng trong khuôn dập nguội, trục cán, dao chấn tôn, dao xả băng, chi tiết chịu mài mòn, ... 

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 20 mm;

 - Rộng: 45 mm;

 - Dài: 165 mm.

Thép tấm DC11 (25-65-165)

290000

Thép tấm DC11 là mác thép Nhật của nhà sản xuất DaiDo. Mác thép này có tính chất tương đương thép SKD11 thường được sử dụng trong khuôn dập nguội, trục cán, dao chấn tôn, dao xả băng, chi tiết chịu mài mòn, ... 

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 25 mm;

 - Rộng: 65 mm;

 - Dài: 165 mm.

Thép tấm DC11 (22-28-122)

82000

Thép tấm DC11 là mác thép Nhật của nhà sản xuất DaiDo. Mác thép này có tính chất tương đương thép SKD11 thường được sử dụng trong khuôn dập nguội, trục cán, dao chấn tôn, dao xả băng, chi tiết chịu mài mòn, ... 

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 22 mm;

 - Rộng: 28 mm;

 - Dài: 122 mm.

Thép tấm DC11 (32-53-165)

303000

Thép tấm DC11 là mác thép Nhật của nhà sản xuất DaiDo. Mác thép này có tính chất tương đương thép SKD11 thường được sử dụng trong khuôn dập nguội, trục cán, dao chấn tôn, dao xả băng, chi tiết chịu mài mòn, ... 

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 32 mm;

 - Rộng: 53 mm;

 - Dài: 165 mm.

Thép tấm DC11 (22-140-175)

583000

Thép tấm DC11 là mác thép Nhật của nhà sản xuất DaiDo. Mác thép này có tính chất tương đương thép SKD11 thường được sử dụng trong khuôn dập nguội, trục cán, dao chấn tôn, dao xả băng, chi tiết chịu mài mòn, ... 

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 22 mm;

 - Rộng: 140 mm;

 - Dài: 175 mm.

Thép tấm DC11 (35-80-95)

288000

Thép tấm DC11 là mác thép Nhật của nhà sản xuất DaiDo. Mác thép này có tính chất tương đương thép SKD11 thường được sử dụng trong khuôn dập nguội, trục cán, dao chấn tôn, dao xả băng, chi tiết chịu mài mòn, ... 

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 35 mm;

 - Rộng: 80 mm;

 - Dài: 95 mm.

Thép tấm DC11 (22-55-65)

85000

Thép tấm DC11 là mác thép Nhật của nhà sản xuất DaiDo. Mác thép này có tính chất tương đương thép SKD11 thường được sử dụng trong khuôn dập nguội, trục cán, dao chấn tôn, dao xả băng, chi tiết chịu mài mòn, ... 

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 22 mm;

 - Rộng: 55 mm;

 - Dài: 65 mm.

Thép tấm DC11 (25-36-72)

70000

Thép tấm DC11 là mác thép Nhật của nhà sản xuất DaiDo. Mác thép này có tính chất tương đương thép SKD11 thường được sử dụng trong khuôn dập nguội, trục cán, dao chấn tôn, dao xả băng, chi tiết chịu mài mòn, ... 

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 25 mm;

 - Rộng: 36 mm;

 - Dài: 72 mm.

Thép tấm DC11 (35-40-120)

182000

Thép tấm DC11 là mác thép Nhật của nhà sản xuất DaiDo. Mác thép này có tính chất tương đương thép SKD11 thường được sử dụng trong khuôn dập nguội, trục cán, dao chấn tôn, dao xả băng, chi tiết chịu mài mòn, ... 

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 35 mm;

 - Rộng: 40 mm;

 - Dài: 120 mm.

Thép tấm DC11 (22-28-122)

82000

Thép tấm DC11 là mác thép Nhật của nhà sản xuất DaiDo. Mác thép này có tính chất tương đương thép SKD11 thường được sử dụng trong khuôn dập nguội, trục cán, dao chấn tôn, dao xả băng, chi tiết chịu mài mòn, ... 

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 22 mm;

 - Rộng: 28 mm;

 - Dài: 122 mm.

Thép tấm DC11 (25-78-100)

211000

Thép tấm DC11 là mác thép Nhật của nhà sản xuất DaiDo. Mác thép này có tính chất tương đương thép SKD11 thường được sử dụng trong khuôn dập nguội, trục cán, dao chấn tôn, dao xả băng, chi tiết chịu mài mòn, ... 

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 25 mm;

 - Rộng: 78 mm;

 - Dài: 100 mm.

Thép tấm DC11

250000

Thép tấm DC11 là mác thép Nhật của nhà sản xuất DaiDo. Mác thép này có tính chất tương đương thép SKD11 thường được sử dụng trong khuôn dập nguội, trục cán, dao chấn tôn, dao xả băng, chi tiết chịu mài mòn, ... 

Quy cách (kích thước):

 - Dày: 25 mm;

 - Rộng: 50 mm;

 - Dài: 185 mm.